Samen brengen we de ernst van HVZ

aan het daglicht. En zorgen we voor een betere kwaliteit en langer leven voor iedereen die ermee leeft.

Invisible Nation heeft als doel om iedereen die te maken heeft met hart- en vaatziekten (HVZ) als gevolg van slagaderverkalking bij elkaar te brengen. Zo kunnen we de persoonlijke en maatschappelijke impact van deze onzichtbare, chronische ziekten aan het licht brengen.1 Invisible Nation vraagt publieke aandacht voor deze belangrijke oorzaak van hartinfarcten, beroertes en overlijden. We willen de dialoog op gang brengen, tot actie aanzetten en structurele veranderingen in het zorgstelsel teweegbrengen. Ook vragen we aandacht voor de uitdagingen waarmee mensen met HVZ te maken krijgen. Ons uiteindelijke doel is betere gezondheidsuitkomsten voor mensen met HVZ.

Heart

MEER DAN

300 MILJOEN MENSEN

LEVEN DAGELIJKS MET HVZ.2

Heartbeat

MEER DAN

15 MILJOEN MENSEN

OVERLIJDEN ER JAARLIJKS AAN.1

Hand

80% VAN DE VROEGTIJDIGE BEROERTES,

HARTINFARCTEN EN STERFGEVALLEN KAN WORDEN VOORKOMEN5

HVZ komen heel vaak voor. Toch blijft het een onderbelicht gezondheidsprobleem.

Deze onzichtbare groep mensen is ongemerkt aan het toenemen.

Hart- en Vaatziekten: een bedreiging die te vaak buiten beeld blijft

Ondanks de levensbedreigende gevolgen zijn hart- en vaatziekten  (HVZ) als gevolg van slagaderverkalking over het algemeen onbekend. De afkorting HVZ is een verzamelnaam voor aandoeningen aan het hart en de vaten die worden veroorzaakt door een verdikking van de slagaderwanden. Zo’n plaatselijke verdikking heet een plaque. Door een plaque kunnen slagaders verstopt raken.1 Veel mensen merken daar in eerste instantie vaak weinig van. Totdat de plaque onverwacht scheurt en een hartinfarct, beroerte of zelfs overlijden veroorzaakt. HVZ vormen de voornaamste oorzaak van hartinfarcten en beroertes. Het veroorzaakt 85% van de sterfgevallen door hart- en vaatziekten1.

Vele factoren dragen bij aan HVZ. Denk daarbij aan genetische aanleg, roken, obesitas, gebrek aan lichaamsbeweging, ongezonde voeding, een hoog cholesterolgehalte, hoge bloeddruk en diabetes.1 Bijna 27% van de volwassen wereldbevolking loopt momenteel risico op HVZ. Te vaak wordt zo’n aandoening pas ontdekt na een cardiovasculaire episode, zoals een hartinfarct of een beroerte3.

ASCVD Threatening and too often overlooked

Waarom komen we nu in actie? Omdat we het verschil moeten maken!

HVZ komen overal waar je kijkt voor. Toch blijft het een onderbelicht risico voor de gezondheid. Het is een ernstig, wereldwijd gezondheidsprobleem. Daar moeten we naar gaan handelen. Want deze onzichtbare natie is momenteel niet in beeld, terwijl de risicofactoren wel herkenbaar zijn. Daardoor lopen zij onnodig risico.

BELANGRIJK OM TE WETEN

ASCVD deserves urgent attention at a global scaleHVZ als gevolg van slagaderverkalking verdienen dringend aandacht – op wereldschaal. Samen kunnen we de zware last van deze onzichtbare ziekten in beeld brengen. Het is tijd dat dit wereldwijde gezondheidsprobleem bovenaan de agenda komt te staan.

BELANGRIJK OM TE WETEN

We aim to improve patient outcomes around the worldEen beweging tot stand brengen kost tijd. En de tijd staat helaas niet aan onze kant. De ziektelast van HVZ neemt gestaag toe. We willen de gezondheid van mensen met HVZ over de hele wereld verbeteren. Dat doen we door mensen en organisaties voor te lichten. En hen handvatten te bieden om onze missie lokaal te vertalen en uit te voeren.

BELANGRIJK OM TE WETEN

Give a voice to the Invisible Nation communityWe mobiliseren de internationale én lokale cardiovasculaire gemeenschap. En we geven een stem aan deze onzichtbare gemeenschap. Zo willen we bij beslissers en beleidsmakers de aandacht vestigen op HVZ. En structurele veranderingen in het zorgstelsel teweegbrengen die daadwerkelijk de ziektelast van HVZ kunnen verkleinen.

In actie voor verandering

Samen kunnen we verandering tot stand brengen. Door het gesprek aan te gaan, voorlichting te geven en mensen bewust te maken van de ernst van HVZ.

Meer begrip

Ons doel is een beter begrip van HVZ als gevolg van slagaderverkalking; ziekten die ons allemaal kunnen treffen en wereldwijd dringend onze aandacht verdient. Dat doen we door informatie en wetenschappelijke literatuur te delen met landelijke overheden en gezondheidsinstellingen. Met die gedeelde kennis kunnen we een zinvolle dialoog aangaan. Zo brengen we de ernst van deze onzichtbare ziekten in beeld. In ons Vraag en antwoord- gedeelte vind je meer informatie.

Meer steun

We willen mensen met HVZ extra ondersteunen. Dat kunnen we alleen met actieve deelname van patiëntenorganisaties en andere belanghebbenden. Samen bouwen we onze Invisible Nation beweging op. En samen zetten we ons in om onze gedeelde missie ook bij jou in de buurt te realiseren. (Klik hier voor de lijst van patiëntenverenigingen die al deel uitmaken van de Global Heart Hub of om lid te worden van onze gemeenschap.)

Meer belangenbehartiging

Samen kunnen we de wereldwijde impact van HVZ aanpakken. Dit ernstige gezondheidsprobleem vereist alle aandacht. Zo kunnen we mensen met asHVZ een beter vooruitzicht geven. Sterke landelijke belangenbehartiging is daarbij onmisbaar. Ben je lid van een patiëntenvereniging? Of van een cardiovasculaire beroepsorganisatie? Via onze Invisible Nation Gids ontdek je hoe jij het verschil kunt maken in jouw omgeving.

Meer delen

Deel de inhoud van deze site in je netwerk. Zo help je om de Invisible Nation aan het licht te brengen.

Referenties:

  1. Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Hart- en vaatziekten (CVD's). Beschikbaar op: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-(cvds). [Laatst toegankelijk in augustus 2021]
  2. Roth GA, Mensah GA, Johnson CO, et al. Global Burden of Cardiovascular Diseases and Risk Factors, 1990-2019: Update from the GBD 2019 Study [gepubliceerde correctie verschenen in J Am Coll Cardiol. 2021 Apr 20;77(15):1958- 1959]. J Am Coll Cardiol. 2020;76(25):2982-3021.
  3. Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Global Atlas on cardiovascular disease prevention and control. 2011. Beschikbaar op:https://www.who.int/publications/i/item/9789241564373. [Laatst
    toegankelijk in augustus 2021].
  4. Barquera S, Pedroza-Tobías A, Medina C, et al. Global Overview of the Epidemiology of Atherosclerotic Cardiovascular Disease. Arch Med Res. 2015;46(5):328-338.
  5. Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Hart- en vaatziekten – Gegevens en statistieken. https://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-%20diseases/cardiovascular-diseases/data-and-statistics. [Geraadpleegd in augustus 2021].