JIJ KUNT HET VERSCHIL MAKEN

De ziektelast die hart- en vaatziekten als gevolg van slagaderverkalking veroorzaken (is een feit en neemt toe. Voor meer dan 300 miljoen mensen wereldwijd vormen HVZ een ernstig risico voor de gezondheid. In elk land zouden alle partijen in de gezondheidszorg de handen ineen moeten slaan om HVZ ferm aan te pakken.

Behartig je de belangen van patiënten? Of ben je op een andere manier betrokken bij hart- en vaatziekten? Dan heb jij een stem die kan spreken namens deze onzichtbare groep mensen. Jij kunt het verschil maken.

Door aandacht te blijven vragen voor HVZ, kun je bijdragen aan acties en oplossingen voor iedereen ter wereld die risico loopt op een hartinfarct, beroerte of overlijden. Doe daarom mee met de beweging die structurele veranderingen in het zorgstelsel tot stand wil brengen en HVZ bovenaan de gezondheidsagenda te plaatsen.

Graag helpen we je op weg met informatie en hulpmiddelen die jou ondersteunen om meer bewustwording te realiseren en belangen te behartigen. En in het verlengde daarvan mensen bereikt die jouw verhaal kracht kunnen bijzetten.

We voegen in de loop van tijd steeds meer nuttige hulpmiddelen en informatie toe. Kom dus geregeld terug!

DE KRACHT VAN BELANGENBEHARTIGING

Hoe kun je een verschil maken als pleitbezorger voor de Invisible Nation van HVZ-patiënten in Nederland?

Om het verschil te kunnen maken, is het nodig om atherosclerotische hart- en vaatziekten in beeld te krijgen tussen alle andere bedreigende aandoeningen. Dat kan door ons te organiseren en luid onze stem te laten horen. Er zijn immers meerdere gezondheidskwesties die om de aandacht van beslissers en beleidsmakers vragen; zij zullen moeten kiezen waar zij zich voor inzetten. Jouw pleidooi kan helpen om HVZ te positioneren als hét grote gezondheidsprobleem dat dringend aandacht en actie vereist.

Op weg naar positieve verandering

Als belangenbehartiger kun je:

01 meer bewustzijn realiseren over de gigantische omvang van HVZ en de impact ervan op de gezondheid van individuen en gezinnen in Nederland.
02 de urgentie verhogen om nieuwe behandelingen te ontwikkelen voor HVZ.
03 bijdragen aan het verbeteren van de gezondheid en levenskwaliteit van mensen met HVZ in Nederland
04 helpen om HVZ onder controle te krijgen en zo de statistieken te verbeteren.
  1. Raise awareness of the magnitude of ASCVD and its significant impact on the health of individuals and families in your country.
  2. Drive urgency to implement novel approaches to address ASCVD.
  3. Improve the health and quality of life of people living with ASCVD in your country.
  4. Help gain control of ASCVD, improve the statistics.

De kernpunten van goede belangenbehartiging

ASCVD Key Messages

Ken je onderwerp: de kernboodschappen en gesprekspunten over HVZ zijn altijd je basis.

ASCVD Facts

Positioneer het probleem: gebruik vooral de feiten en cijfers die we hier aanbieden. Maar zorg daarnaast voor cijfers die precies duidelijk maken wat de omvang van het probleem is in jouw regio en in jouw land.

Mobilize a Team

Stel een team samen: je biedt verschillende perspectieven aan door medische professionals en patiënten te laten bijdragen aan je pleidooi.

Drive awareness of ASCVD

Breng de ziekte in beeld: ga in gesprek met de media en maak gebruik van sociale media om je bereik te vergroten. Zo creëer je de juiste omgeving voor een dialoog met beslissers en beleidsmakers.

ASCVD Research

Doe onderzoek: misschien zijn er belangrijke beslissers, politici of lokale invloedrijke mensen die zelf met HVZ moeten leven. Die kunnen je helpen om de aandoening meer zichtbaar te maken.

Key Meetings

Ga ervoor! Heb je eenmaal de belangrijkste zaken op orde, aarzel dan niet. Zet afspraken in de agenda met de belangrijkste betrokkenen. Je kunt lokaal beginnen en vervolgens doorgroeien naar de beslissers en beleidsmakers die verantwoordelijk zijn voor het gezondheidsbeleid in heel Nederland.

KERNBOODSCHAPPEN / VRAAG EN ANTWOORD

Duidelijke, eenvoudige en beknopte kernboodschappen zijn de basis voor een doeltreffende belangenbehartiging. Op deze boodschappen kun je altijd terugvallen; ze gaan altijd met je mee.

Met een reeks duidelijke boodschappen die samen een verhaal vertellen, kun je beter over HVZ en de Invisible Nation communiceren. Zo maak je aan alle doelgroepen duidelijk waarom het onderwerp zo belangrijk is. Belangrijk om te onthouden: de kracht van de herhaling en eenduidigheid is cruciaal om ervoor te zorgen dat je kernboodschappen worden gehoord.

Gebruik je kernboodschappen bij elke gelegenheid – op sociale media, in toespraken, wanneer je spreekt met beleidsmakers of politici, in een persbericht of als je een interview geeft aan de media. Onze Q&A helpt je bij het beantwoorden van vragen die je kunt krijgen. Voor maximale impact kun je jouw kernboodschappen en antwoorden het beste afstemmen op je lokale publiek en gebruik je lokale cijfers over HVZ.

ASCVD Key Messages

POSITIONERING VAN DE INVISIBLE NATION EN asHVZ

Als je meer bekendheid en begrip wilt realiseren voor HVZ en voor de Invisible Nation, is het belangrijk om het onderwerp goed te kennen. Je wilt tenslotte dat anderen er ook meer over willen weten.

Om je daarbij op weg te helpen, bieden we informatiemateriaal aan. Denk aan een factsheet over HVZ als gevolg van slagaderverkalking, een reeks gesprekspunten en een infographic.

Positioning the Invisible Nation and ASCVD

BEWUSTZIJN CREËREN

Om werkelijk op te kunnen komen voor mensen met hart- en vaatziekten (HVZ) helpt het om aandacht te creëren in de media en op die manier overheden en beleidsmaker te bereiken. Dat kan zowel via traditionele media als sociale media. Door HVZ op verschillende openbare platforms onder de aandacht te brengen, begrijpen mensen sneller wat de ziekte inhoudt en hoe ernstig het probleem is.

Via posts op platforms zoals Twitter, Facebook, LinkedIn of Instagram bereik je een breed publiek. Hoe meer je post, des te meer zichtbaarheid je geeft aan HVZ en de Invisible Nation.

Nodig mensen uit om je posts te liken en te delen. De beweging laten groeien, is de beste manier om aandacht te krijgen!

Hier vind je voorstellen voor social-media-content om je op weg te helpen.

Creating Awareness

JOIN GLOBAL HEART HUB

All cardiovascular disease patient groups and organisations across the world are welcome to be part of the Global Heart Hub. Affiliation is FREE and is open to all heart patient organisations.

References:

  1.  Roth GA, Mensah GA, Johnson CO, et al. Global Burden of Cardiovascular Diseases and Risk Factors, 1990-2019: Update From the GBD 2019 Study [published correction appears in J Am Coll Cardiol. 2021 Apr 20;77(15):1958-1959]. J Am Coll Cardiol. 2020;76(25):2982-3021.